• CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

Pouze moderní technologie

volání +48 12 252 38 38

Zapytanie ofertowe nr. 27 / BTH

Biuro Techniczno Handlowe BTH Import Stal Sp z o o
ul.Christo Botewa 16, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 679-310-66-52

                                                                              Zapytanie ofertowe nr. 27 / BTH
na ofertę cenowo - terminową na zakup rozdzielni i podłączenie dla maszyny do kształtowania powierzchni antypoślizgowej do firmy BTH Import Stal zlokalizowanej przy ul. Christo Botewa 16 w Krakowie.

Zakup realizowany będzie w ramach realizacji projektu pt.: ”Wdrożenie innowacyjnej technologii modelowania powierzchni i stali szlachetnych” nr projektu: WND-POIG.04.04.00-12-049/13. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Nazwa i adres zamawiającego
Biuro Techniczno Handlowe BTH Import Sp z o o
ul.Christo Botewa 16, 30-798 Kraków, Polska, NIP: 679-310-66-52

I . Opis przedmiotu zapytania:

Zakup rozdzielni i podłączenie dla maszyny do kształtowania powierzchni antypoślizgowej

II. Zakres prac:

Podłączenie maszyny oraz dostawa następujących elementów(orientacyjne ilości)

kabel LGY 5x35 mm - 127 metrów

kabel LGY 4x16 mm -  14 metrów

rozdzielnia RN24 - 1 szt

rozłącznik 63A + zbezpieczenia WTDO2 63A

końcówki kablowe, dławice

 

III. Termin realizacji przedmiotu oferty(warunek konieczny):

IV. Kryteria wyboru wykonawcy:

-  Cena -  100%

Oferta w formie pisemnej, lub e-mailowej zgodnej z warunkami zapytania powinna zostać przesłana w nieprzekraczalnym terminie 05.10.2015 na adres tkotarba@bth.pl

Oferenci zainteresowani zapytaniem mogę się kontaktować:
tel. 12/2523867
tel. 697 277 757
e-mail: tkotarba@bth.pl
Opracował: Tomasz Kotarba