• CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

  • CENTRUM OBRÓBKI STALI

tylko nowoczesne technologie

zadzwoń +48 12 252 38 38

Zapytanie ofertowe nr 1/BTH/RPO

                                                                                         

Biuro Techniczno Handlowe BTH Import Stal Sp z o.o.
ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 679-310-66-52

                                                                             

Zapytanie ofertowe nr. 1 / BTH / RPO

na ofertę cenowo – terminową dostawę szlifierki do materiałów płaskich dla firmy BTH Import Stal zlokalizowanej przy ul. Christo Botewa 16 w Krakowie.

Zakup będzie realizowany w ramach projektu „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących produkcji innowacyjnego panelu przy zastosowaniu technologii deformacji blach stalowych”

Nazwa i adres zamawiającego
Biuro Techniczno Handlowe BTH Import Stal Sp z o.o.
ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków, Polska

I . Opis przedmiotu zapytania:
Szlifierka do materiałów płaskich ze stali nierdzewnej  

II. Przedmiot zapytania – szczegóły:

 

Maszyna do szlifowania materiałów płaskich ze stali nierdzewnej wg poniższej specyfikacji:

- sposób szlifowania: szlifowanie na mokro

- 4 głowice szlifierskie

- głowice dostosowane do wymiaru pasa szlifierskiego 200~250 x 3000mm

- automatyczny posuw materiału szlifowanego

- obudowa maszyny ze stali nierdzewnej

- automatyczny filtr

- stół wejściowy i wyjściowy z posuwem

Parametry materiału szlifowanego:

Długość – od 500mm do 6100mm

Szerokość – od 20mm do 200mm

Grubość – od 3mm do 150mm

Obciążenie do 200kg.
 

III. Dodatkowe warunki:

  1. Oferent nie ma możliwości zmiany oferty, warunków, lub ceny po zakończeniu przetargu.
  2. Cena powinna zawierać informację na temat warunków dostaw, do wyboru: EXW,CIF,DAP
  3. W przypadku fakturowania w walucie obcej – fakturowanie wg. Średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

 

III. Informacje dotyczące przetargu.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego:     25 lipiec 2017.
Data złożenia ofert:                                   08  sierpień 2017r.

Oferty powinny być przygotowane na druku Załącznik nr 1.

Oferty przesłane w innej formie niż uzupełniony Załącznik nr 1 będą odrzucone i nie wzięte pod uwagę w procesie wyboru dostawcy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w specyfikacji ofertowej spowoduje automatycznie odrzucenie oferty.
 

Termin realizacji przedmiotu oferty:

Kryteria wyboru wykonawcy:

Wybór dostawcy będzie dokonany wg poniższych kryteriów:

- cena 100%

Ofertę przetargową w formie elektronicznej  proszę przesłać na adres e-mail: tkotarba@bth.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2017 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Zmiana nr 1 z dnia 07.08.2017 - składanie ofert zostało przedłuzone do końca dnia 10.08.2017. Rozstrzygnięcie ofert w dniu 11.08.2017

Oferenci zainteresowani udziałem w przetargu proszeni są o kontakt:
tel. 12/2523867
tel. 697 277 757
e-mail: tkotarba@bth.pl
Opracował: Tomasz Kotarba